• Rekrutacja do przedszkoli

    •  

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     L/p.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie  deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

     od 25.01.2021 roku

     do 1.02.2021 roku

      

     2.

     Złożenie wniosek o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . 

     Oświadczenie o wielodzietności kandydata

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub niepełnosprawności.

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

     Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

     Oświadczenia rodzica/rodziców o wysokości dochodu netto na członka rodziny

     Oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w systemie dziennym zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności

     Oświadczenie rodzica że kandydat mieszka w obwodzie szkoły

     orzeczenie o niepełnosprawności 

     od 1.02.2021 roku do 26.02.2021 roku

     do 7 maja 2021 roku

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

     do   5marca 2021 roku

     do 14 maja 2021 roku

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     do 26 marca 2021 roku

      

     do 21 maja 2021 roku

     5.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     do 30 marca  2021 roku

     do 21 maja 2021 roku

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     do 8 kwietnia 2021 roku

     do 28 maja 2021 roku

      

     Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Grzebienisku Lista

     Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Duszniki z dnia 20 stycznia 2021 roku.

     Zarządzenie do pobrania: rekrutacja