• Uwaga Rodzicie dzieci przedszkolnych.

     W wakacje oddział przedszkolny w Grzebienisku ma przerwę wakacyjną od 5 lipca 2021 r. do 8 sierpnia 2021 r.

     Podczas przerwy wakacyjnej w Grzebienisku dzieci przedszkolne mogą uczęszczać na dyżur wakacyjny do Słonecznego Przedszkola w Dusznikach ul. Kolejowa 7A.

     Zainteresowanych Rodziców proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem  nr 28/2021 Wójta Gminy Duszniki   rozporzadzenie 

     Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wniosek    

     Wniosek należy złożyć do 11 czerwca 2021 r. do Dyrektora Słonecznego Przedszkola w Dusznikach.