• Godziny pracy pedagoga w szkole

    • Izabela Uniejewska

     PEDAGOG SZKOLNY

     godziny pracy w szkole - rok szkolny 2020/2021

      

     Poniedziałek:   7.30-14.30 

     7.30 - 8.15- Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla ucznia kl. VIa

     8.05 - 9.00 - zajęcia rewalidacyjne

     9.05 - 10.00- dyżur pedagogiczny/inne działania

     10.00 - 10.45 - dyżur pedagogiczny/inne działania

     10-50 - 11.50 - dyżur pedagogiczny/inne działania

     11.55 - 12.40 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy III  b

     12.50 -13.35 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI b gr.I

     13.35 -14.30 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VIIc

      

     Wtorek:    8.00-14.30

     8.00 - 9.00 - zajęcia rewalidacyjne

     9.05 - 9.50 - dyżur pedagogiczny/inne działania

     10.00 - 10.45 - dyżur pedagogiczny/inne działania

     11.05 - 11.50 – zajęcia rewalidacyjne

     11.55 - 12.40 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy IIIa

     12.50 - 13.35 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy I

     13.40 - 14.30 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas VII ( grupa łączona)

      

     Środa:    8.00-16.00

     8.00 - 9.00 - zajęcia rewalidacyjne

     9.05 - 9.50 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VII b

     10.00 - 10.45- dyżur pedagogiczny/inne działania

     11.05 - 11.55 - zajęcia rewalidacyjne

     11.55 - 12.40- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VIII

     12.50 - 13.35- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VIIa

     13.40 - 14.25 - dyżur pedagogiczny/inne działania

     14.30 - 16.00 - Zumba

      

     Czwartek:     8.00 -12.40

     8.00 - 9.00- zajęcia rewalidacyjne

     9.05 - 9.50- dyżur pedagogiczny/inne działania

     10.00 - 10.45- zajęcia rewalidacyjne

     11.05 - 11.50- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy IV

     11.55 - 12.40- dyżur pedagogiczny/inne działania

      

     Piątek:     7.30-13.35

     7.30 - 8.15-co 2 tygodnie- zajęcia usprawniające kompetencje emocjonalno-społeczne

     8.00 - 9.00 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy V

     9.05 - 9.50- dyżur pedagogiczny/inne działania

     10.00 - 10.45 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI b - gr.II

     11.05 - 11.50 – dyżur pedagogiczny/inne działania

     11.55 - 12.40-  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI a

     12.50 - 13.35 - zajęcia rewalidacyjne

      

      

     powrót na stronę główną