• O szkole

    •  

     MAŁE CO NIECO O SZKOLE

     Historia zatoczyła koło - od 01. września 2017 roku znowu istnieje Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi.

     W roku 2018/2019 w szkole uczy się 322 dzieci i uczniów.  W  czterech oddziałach przedszkolnych jest 69 dzieci, w tym 23 w tzw. „zerówkach”. Do klas I-VIII uczęszcza 223 uczniów pobierających naukę w 11 oddziałach, a w wygaszanych klasach gimnazjalnych jest 30 uczniów w 1 oddziale.

     Do obwodu szkoły należą takie miejscowości jak Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo, Ceradz Dolny, Wierzeja, Sarbia, Kunowo, Mieściska i Grzebienisko.

     Dzieci uczą się w kilku budynkach. Na ulicy Bukowskiej znajdują się oddziały przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich. W czterech budynkach przy ul. Szkolnej uczą się pozostali. Patronem szkoły od 17 grudnia 1992 roku jest jej były kierownik sprzed II wojny światowej, Józef Gibowski. Budynek najstarszy nosi imię prof. Lecha Krzyżaniaka, a sala gimnastyczna jest imienia prof. Eugeniusza Wachowskiego.

     Sale lekcyjne wyposażone są w komputery, tablice interaktywne lub ekrany z projektorami multimedialnymi. Każdego roku pojawiają się nowe pomoce dydaktyczne, które ułatwiają czy uatrakcyjniają naukę naszym uczniom.

     Każde dziecko może korzystać ze świetlicy, gdzie ma zapewnioną opiekę, ciekawe zajęcia czy pomoc w odrabianiu prac domowych.

     Uczniowie mogą korzystać m. in. z:

     • sali gimnastycznej

     • pracowni komputerowej

     • biblioteki szkolnej z czytelnią multimedialną

     • boiska wielofunkcyjnego

     • miasteczka ruchu drogowego

     OPIEKA   SPECJALISTYCZNA

     Dzieci przedszkolne i uczniowie otoczeni są opieką specjalistyczną w osobach:

     • pedagog

     • logopeda

     • higienistka szkolna

     JĘZYKI OBCE

     Już w przedszkolaki uczą się języka angielskiego – każda grupa ma zajęcia 2 razy w tygodniu. W naszej szkole wiodącym językiem obcym jest angielski:

     - w kl. I-III w wymiarze 2 godzin tygodniowo

     - w kl. IV-VII w wymiarze 3 godzin tygodniowo

     - w kl. II-III gimnazjum – 3 godziny tygodniowo

     Od wielu lat dodatkowym językiem obcym nauczanym już od klasy I do VI jest język niemiecki w wymiarze 2 godzina tygodniowo, który od klasy VII staje się drugim językiem obcym obowiązkowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

     WYCIECZKI

     Szkoła corocznie organizuje wycieczki dla dzieci i uczniów wszystkich oddziałów i klas. Dzieci młodsze uczestniczą  w wycieczkach jednodniowych – poznają najbliższą okolicę, powiat, czy stolicę województwa. Uczniowie klas starszych biorą udział w wycieczkach kilkudniowych pozwalających poznać m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, polskie góry czy morze.

     WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     Szkoła to także Rodzice. Dzięki współpracy z Radą Rodziców szkoła wzbogaca się o różne pomoce dydaktyczne i przedmioty użytku codziennego. Wspólnie z Rodzicami organizowane są baliki noworoczne, festyny rodzinne, święto seniorów, zabawy karnawałowe. Dochód z tych imprez zamienia się na dobra materialne: tablice interaktywne, projektory, sprzęt sportowy, wyposażenie kuchenne, książki do biblioteki, nagrody dla uczniów, dopłaty do wycieczek itp.

     WSPÓŁPRACA Z INNYMI SZKOŁAMI

     Od kilkunastu lat szkoła podstawowa współpracuje z ze szkołą niemiecką w Fassbergu, a gimnazjum ze szkołą w estońskiej Illuce. Młodzież gimnazjalna spotyka się na obozach międzynarodowych ze swymi rówieśnikami z Estonii i Finlandii. Dzięki tym projektom uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe,  pogłębiają wiedzę z  zakresu edukacji europejskiej, nawiązują przyjaźnie.

      

     WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

     Szkoła aktywnie współpracuje z następującymi instytucjami:

     • Gminne Centrum Kultury w Dusznikach
     • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach
     • Policja w Dusznikach i Szamotułach
     • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Grzebienisku
     • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzebienisku
     • Dworek w Grzebienisku
     • Parafia Ceradz Kościelny - Stowarzyszenie im. L i W. Engestromów
     • Biblioteka Publiczna w Grzebienisku

     SKO

     W szkole działają dwie Szkolne Kasy Oszczędności: jedna pod patronatem Banku Spółdzielczego w Dusznikach , a druga PKO w Buku. Ich członkami są uczniowie klas I-VII.  Podczas uroczystości pasowania  na uczniów szkoły pierwszoklasiści otrzymują książeczki SKO z wkładem i drobne upominki sponsorowane przez BS w Dusznikach. Dzieci wpłacają różne kwoty oszczędzając na wycieczkę szkolną, upominki dla najbliższych, czy inne cele. Każda wpłata jest nagradzana drobiazgiem, a na zakończenie roku szkolnego wszyscy uczniowie systematycznie oszczędzający otrzymują nagrody z SKO i BS w Dusznikach.

     PROJEKTY

     Szkoła brała udział w wielu projektach edukacyjnych: 

     • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
     • I Ty Masz Szansę w Gminie Duszniki
     • Szansa dla Każdego Ucznia w Gminie Duszniki
     • Nowoczesna Edukacja
     • Radosna Szkoła
     • Szkoła Marzeń
     • Projekt Pilski
     • Gabinet Higienistki Szkolnej
     • Aktywna tablica
     • Indywidualizacja Nauczania w klasach I-II

     Oczekujemy na akceptację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.