• Nagłówek

    •  

      

     Skład Samorządu Uczniowskiego

     w roku szkolnym 2020/2021

      

       Przewodniczący: 

        Z - ca przewodniczącego: 

        Członkowie:

     • Kl. IV: Jan Pakuła, Mateusz Walkowski
     • Kl. V: Antoni Pomagalski, Marcel Kowalski
     • Kl. VIa: Nadia Jędrzejczak, Jakub Joachimiak
     • Kl. VIb: Maja Skrzypczak, Maja Dziechciarz
     • Kl. VIIa: Zuzanna Wolna, Antoni Konopacki
     • Kl. VIIb: Jan Jedynak, Patryk Piechocki
     • Kl. VIIc: Wiktoria Wawrzyniak, Antoni Łukaszyk
     • Kl. VIII: Bartosz Frąckowiak, Oliwia Dryjańska