• Wychowawcy

    • klasa wychowawca
     gr. 3 i 4 - latków

      Anna Łączkowska

     Mariola Przybylak

     gr. 5-latków  Joanna Wawrzyniak
     gr. 6-latków  Danuta Wyrzykowska
     I Dorota Strzykała
     IIa Katarzyna Stanisławska
     IIb Urszula Drozdowska
     IIIa   Monika Grądalska
     IIIb  Elzbieta Klorek
     IV Karolina Jankowska
     V Katarzyna Rakowska
     VIa Karina Billewicz
     VIb Małgorzata Jankowiak
     VIIa Dorota Iskra
     VIIb Weronika Krupa
     VIIc  Jolanta Buczek
     VIII Mirona Brandyk