• Plan lekcji

    • Plan zajęć w Szkole Podstawowej w Grzebienisku - rok szkolny 2019/2020

      

       PONIEDZIAŁEK                          
       3l 4l 5l 6l 1a 1b 2a 2b 3 4 5a 5b 6a 6b 6c 7 8
     1 bib  bib op op ja ew ew ew ew wf wf wf jp m muz jp ja/jn
     2 bib bib op op ew inf ew ja ew wf wf wf m muz jp jp jn/ja
     3 op op op op ew ew r ew wf ja jp jn muz jp m m m
     4 op op op op ew r ew ew ja gw gw gw gw gw gw gw gw
     5 op op op op r ew ew ew   jp m pl jn wf wf g wos
     6 op op   r   ja jp inf/ wf wf h ch
     7  op op     jn m inf/ ja h r edb

      

       WTOREK                            
       3l 4l 5l 6l 1a 1b 2a 2b 3 4 5a 5b 6a 6b 6c 7 8
     1 op op op op ew jn wf ew r p m jp jp b t r f
     2 ja ja op op ew ew ew ew r m jp ja jn r pl inf h
     3 op op op op ew ew ja wf ew jp inf muz h ja jn ch jp
     4 op op ja ja ew ew ew r ew jp jn g m h ja b jp
     5 op op op op jn wf ew   ew inf t m ja jp m jp r
     6 op op  
       
       
         m m
     7 op  op ja wf
     8           pl wf

      

       ŚRODA                              
       3l 4l 5l 6l 1a  1b    2a 2b     3      4      5a    5b     6a       6b      6c    7 8
     1 op  op op bib ew ja ew ew ew m pl r jp wf wf f ja/inf
     2 op  op bib op r ew jn ja ew t jp m jp wf wf   muz inf/ja
     3 op op op op ew ew ew ew muz jp h jp m jp r jn ch
     4 op op muz muz ew wf ew ew ja jn g ja r m jp h m
     5 op op op op ja zw r K ew ja m h g jn m jp jp
     6 op op      

      

     m wf
     7  op op     dz wf

      

       CZWARTEK                            
         3l       4l       5l         6l      1a      1b       2a      2b     3     4 5a 5b 6a 6b    6c     7        8     
      1  op  op op   op ew ew ew inf ew wf wf wf pl h jp m ja/jn
     2 ja ja op op ew ew inf r ew wf wf wf t m inf jp jn/ja
     3 op op op op wf ew ew ew ew ja h jn m inf r b jp
     4 op op op op ew ew ja ew ew r jp inf wf ja b wf h
     5 op op op op   r   ew inf h m jp wf t ja wf b
     6 op op      m ja b h pl jp ja f
     7 op  op jp r m ja jp h g egz

      

       PIĄTEK                              
       3l 4l 5l 6l 1a 1b 2a 2b 3 4 5a 5b 6a 6b 6c 7 8
     1 op op op op ew ja wf ew  ew jp ja h jp r geo f m
     2 muz muz wf wf inf ew ew jn ew r jp m ja jp ja m g
     3  op op op op ew ew ew wf jn m muz jp r geo m ja jp
     4 op op ja ja K ew K ew ew p b t wf m jn wf r
     5 op op op op ew   ew ew    pl r ja wf jn jp wf wos
     6 op op   
       
         m   r b   ch m/jp
     7 op  op   jn jp/m

      

       blok zajęc dodatkowych                 zajęcia w przedszkolu            
                                      
       zajęcia w szkole podstawowej     zajęcia w budynku po gimnazjum

      

     powrót na stronę główną